Duben 2008

Obrázky Hilary

30. dubna 2008 v 18:20 | Barbora

Videa z filmíku

30. dubna 2008 v 16:20 | Barbora

Videjka od Oliho

22. dubna 2008 v 17:34 | Barbora

Video sameone´s watching over me

22. dubna 2008 v 14:42 | Barbora

Krása

19. dubna 2008 v 9:43 | Barbora

Oliver foto

19. dubna 2008 v 9:40 | Barbora

Foto z filmíku

17. dubna 2008 v 13:27 | Barbora

Foto Oliho

17. dubna 2008 v 13:24 | Barbora

Foto z natáčení

17. dubna 2008 v 8:54 | Barbora

Oliverovi fotky

14. dubna 2008 v 13:22 | Barbora

2 fotky z filmu

14. dubna 2008 v 13:16 | Barbora

Text Písně SOMEONE´S WATCHING OVER

13. dubna 2008 v 12:27 | Barbora
VERSE 1

I FOUND MYSELF TODAY, OH I FOUND MYSELF AND RAN AWAY, BUT SOMETHING PULLED ME BACK, VOICE OF REASON I FORGOT I HAD, ALL I KNOW IS YOU´RE NOT HERE TO SAY, WHAT YOU ALWAYS USED TO SAY, BUT IT´S WRITTEN IN THE SKY TONIGHT

CHORUS

SO I WON´T GIVE UP, NO, I WON´T BREAK DOWN, SOONER THAN IT SEEMS LIFE TURNS AROUND, AND I WILL BE STRONG EVEN IF IT ALL GOES WRONG, WHEN I´M STANDING IN THE DARK I´LL STILL BELIEVE, SOMEONE´S WATCHING OVER ME

VERSE 2

SEEN THAT RAY OF LIGHT, AND IT´S SHINING ON MY DESTINY/ SHINING ALL THE TIME/AND I WON´T BE AFRAID/ TO FOLLOW EVERYWHERE IT´S TAKING ME/ ALL I KNOW IS YESTERDAY IS GONE/ AND RIGHT NOW I BELONG/ TO THIS MOMENT/ TO MY DREAMS

CHORUS

SO I WON´T GIVE UP, NO, I WON´T BREAK DOWN, SOONER THAN IT SEEMS LIFE TURNS AROUND, AND I WILL BE STRONG EVEN IF IT ALL GOES WRONG, WHEN I´M STANDING IN THE DARK I´LL STILL BELIEVE, SOMEONE´S WATCHING OVER ME

BRIDGE

IT DOESN´T MATTER WHAT PEOPLE SAY /AND IT DOESN´T MATTER HOW LONG IT TAKES/BELIEVE IN YOURSELF AND YOU´LL FLY, HIGH/ AND IT ONLY MATTERS HOW TRUE YOU ARE/ BE TRUE TO YOURSELF AND FOLLOW YOUR HEART

CHORUS

SO I WON´T GIVE UP, NO, I WON´T BREAK DOWN, SOONER THAN IT SEEMS LIFE TURNS AROUND, AND I WILL BE STRONG EVEN IF IT ALL GOES WRONG, WHEN I´M STANDING IN THE DARK I´LL STILL BELIEVE...

THAT I WON´T GIVE UP NO, I WON´T BREAK DOWN, SOONER THAN IT SEEMS LIFE TURNS AROUND AND, I WILL BE STRONG EVEN WHEN IT ALL GOES WRONG, WHEN I´M STANDING IN THE DARK I´LL STILL BELIEVE...

x1
THAT SOMEONES´S WATCHING OVER

x1
SOMEONE´S WATCHING OVER

X1
SOMEONE´S WATCHING OVER ME

yeaaa yehhh
oh-OH 1x

x1
Someone´s watching over me

Foto z filmu

12. dubna 2008 v 13:55 | Barbora

Obrázky řádu

11. dubna 2008 v 13:33 | Barbora

Řád Templářů

11. dubna 2008 v 12:29 | Barbora
Řád templářů aneb Chudí rytíři Krista a Templu (Šalamounova chrámu) vznikl v roce 1118 na ochranu poutníků do Svaté země po vítězství křesťanů v křížové výpravě, když byl osvobozen Jeruzalém. Panovník Jeruzaléma jim jako sídlo věnoval mešitu, která stála na místě původního Šalamounova chrámu.

Odtud pramení mnohé legendy, které Templáře spojují s nálezy křesťanských artefaktů jako Svatý grál nebo Archa úmluvy.
Pravidla řádu

Templáři byli napůl mniši a napůl válečníci. Skládali kromě slibů chudoby, cudnosti a poslušnosti Bohu i slib na obranu poutníků. Postupně se řád rozšiřoval a Sv Bernard jim sepsal pravidla.

Více o životě v klášterech se dozvíte v článku Jak žili
Vojenská organizace

Templáři byli již od počátku vojensky organizováni. V čele řádu stál velmistr, který měl poradce. Pak byli velitelé jízdy a pak velitelé provincií.

V řádu nebyli jen rytíři, poměr rytířů a ostatních se odhaduje 1:10. Celkem dosáhl počet templářů něco mezi 15000-20000, ovšem rytířů bylo daleko méně.
Rytíři byli jízdní těžkooděnci, kteří nosili bílý plášť s křížem.
Zbrojnoši nosili hnědé pláště
Řemeslníci, kuchaři, kováři v klášterech
Kněží sloužili mše a byli i zpovědníci.

Více o způsobech boje, které je proslavily, se dozvíte v článku Jak bojovali
Zbohatnutí řádu a růst vlivu

Templáři postupem doby zbohatli z válečných výprav, darů panovníků a také začali provozovat bankovnictví. Půjčovali peníze, zajišťovali převody hotovosti a byli zárukou spolehlivosti. Vyjednávali i o válečných zajatcích, a to později vedlo k podezření, že se spikli s muslimy. Vystavěli řadu pevností ve svaté zemi, a když bylo zřejmé, že se tam křesťané neudrží, přesídlili do Evropy a hlavní sídlo měli v Paříži. Díky bankovnictví však pronikli do mnoha dalších zemí, i do Království českého.

Bohatství a nezávislost templářů na světské moci, fakticky existující „stát“ ve státu a jejich podřízenost papeži začala vadit francouzskému panovníkovi Filipu IV a v roce 1307 byli Templáři ve Francii pozatýkáni. Tvrdí se, že se o zásahu dozvěděli předem, a největší poklady stihli odvézt, mezi jinými i do Skotska.

Filipovi šlo jak o zlomení světské moci templářů, tak o získání jejich majetku. Aby to mohl provést, potřeboval je vmanipulovat do kacířství nebo hereze, aby ztratili církevní podporu.
Zničení řádu
Upálení templářů

Templáři byli proto obviněni ze zapíráni Krista, sodomie, uctívání vousaté hlavy (bafometu) a kněží byli obviněni, že nesvětili tělo páně.


Templáři byli mučeni a někteří z nich přiznali vinu. Ti, kteří se přiznali a pak přiznání odvolali, byli upáleni za návrat ke kacířství. Jako poslední byl upálen velmistr řádu, zbytek templářů byl propuštěn ale řád byl mezitím zrušen a majetek vyrabován královskými správci.

To byl konec slavného řádu.

Mnozí odešli do jiných zemí jako Portugalsko nebo Skotsko, kde pak Templáři pomohli Skotům v bitvě o Bannockburn.

Dnešní stanovisko církve je takové, že se ničeho nedopustili, že šlo o mocenský vykonstruovaný proces a vynucené přiznání, a řád je zcela rehabilitován

High school září .

11. dubna 2008 v 12:06 | Barbora

HSM v akci

11. dubna 2008 v 11:31 | Barbora

Avča

5. dubna 2008 v 10:53 | Barbora